Martijn Kruijt is met ingang van 1 juli jongstleden de nieuwe voorzitter van Rotaryclub Lansingerland. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Petra den Boer  tijdens een gezellige barbecue bij ’t Manneke te Berkel, de locatie waar de clubleden hun tweewekelijkse bijeenkomsten houden.

Als thema voor zijn voorzitterschap heeft Martijn Kruijt gekozen voor ‘verbinding’. Volgens de kersverse voorzitter sluit dit goed aan op het vorige thema duurzaamheid waarvoor jong en oud  zich gezamenlijk inzetten. ‘Zo geldt dat ook voor verbinding:  verbinden binnen generaties, maar ook je verbonden weten met vorige en volgende generaties, met mensen dichtbij maar ook met mensen verder weg. Graag haal ik het motto aan van Mark Maloney, president van Rotary International, Rotary verbindt, jong, oud, vreemde en vrind. Kortom Rotary verbindt de wereld.’

Daarnaast is groei van de club een aandachtspunt voor de voorzitter. Door flexibel en creatief om te gaan met gewoonten en gebruiken van de club is Rotary Lansingerland aantrekkelijk voor huidige en nieuwe leden. Daarnaast zetten de voorzitter en de leden zich weer in voor de bekende succesvolle projecten  voor de Lansingerlandse gemeenschap zoals ‘Bridge in de Kas’ op 9 november -de 20ste en allerlaatste editie- en ‘Lansingerland wandelt voor water’ in maart.

Op dit moment bestaat Rotaryclub Lansingerland uit 20 enthousiaste mannen en vrouwen uit allerlei beroepsgroepen en leeftijden, wonend of werkend in de regio Lansingerland. Met elkaar zetten zij zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de directe omgeving. Spreekt dit u aan? Kijk voor meer informatie op www.rc-lansingerland.nl